Projekt "Deti z Tramtárie" podporený Nadáciou pre Deti Slovenska sa pomaly blíži ku koncu. Lesný klub Tramtária však rozhodne nekončí, náš klub sa chystá nie len ukončiť tento školský rok, ale aj pokračovať v tom budúcom.

Milí priatelia!

Do konca mája bude v Krajskej knižnici v Žiline sprístupnená výstava "Život dieťaťa v lesnom klube". Fotografie rozpovedia príbeh o tom, ako sa deti hrajú, neboja sa dažďa, spoznávajú svet okolo seba, ako sa starajú o svoj priestor, chodia na výlety či pestujú zeleninu. A tiež o tom, že lesný klub netvoria len deti a učitelia, ale celá komunita.

Pre všetkých priaznivcov a priateľov pralesov na Slovensku sme pripravili malý darček - GIS vrstvy pralesov a pralesových zvyškov na voľné stiahnutie vo formáte kmz. Na čo sa dajú tieto súbory využiť?

Pralesy v Európe už takmer neexistujú. Slovensko patrí ale práve medzi tých pár šťastných krajín, kde sa ešte niekoľko tisíc hektárov pralesov zachovalo. Hodnota pralesov v stredoeurópskych podmienkach je veľmi vysoká. Okrem toho že sú pralesy našim významným prírodným a kultúrnym dedičstvom, ich hlavný význam spočíva v tom, že sú domovom mnohých vzácnych a ohrozených druhov organizmov, ktorých prežitie závisí výlučne  na existencii týchto jedinečných ekosystémov.

Milí naši Pralesáci!

Ďalší rok našej činnosti je za nami. My sme sa za ním ohliadli a zosumarizovali sme, čo sa nám za tento čas podarilo. Vy si to s nami môžete pripomenúť prostredníctvom našej výročnej správy za rok 2015. 

V septembri tohto roku sme odštartovali projekt "Deti z Tramtárie". Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska môžeme skvalitniť svoju prácu s deťmi v lesnom klube Tramtária v Žiline.

Kedysi bola prítomnosť mŕtveho dreva v lese považovaná za hlavný faktor zapríčiňujúci ochorenia živých stromov. S rozvíjajúcim sa vedeckým výskumom sa však na mŕtve drevo začalo pozerať ako na podstatnú časť ekosystému lesa, veľmi dôležitú pre jeho celkové zdravie.

Celý článok o starých stromoch ako pilieroch udržateľnosti lesa si v .pdf verzii môžete stiahnuť na konci tohto článku.

Strana 1 z 4

Práve prebieha:

Deti z Tramtárie
Deti z Tramtárie
Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Kontakt

Odtrnovie 563
01322, Rosina
+421 944 404 352

Prales - jedno z najdokonalejších diel prírody v našich podmienkach. Jeho (a teda aj našim) symbolom je aj hlucháň hôrny, ohrozený predstaviteľ nenarušenej prírody a zachovalej krajiny.

Tu si môžete pozrieť krátku prezentáciu o dynamike lesa: Forest Dynamics

Go to top